Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016

ΕΟΠΥΥ: Αυτοί είναι οι οκτώ «σοφοί» που θα διαπραγματεύονται τις τιμές στα φάρμακα


Τη σύνθεση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ ανάρτησε την Πέμπτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το υπουργείο Υγείας. Η επιτροπή θα διαπραγματεύεται με τις φαρμακευτικές εταιρείες «εκπτώσεις» στις τιμές των φαρμάκων που προμηθεύεται ο Οργανισμός για τους ασφαλισμένους του, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ. Η διαπραγμάτευση θα αφορά τις τιμές των σκευασμάτων, για τα οποία θα έχει ληφθεί η απόφαση να ενταχθούν στη θετική λίστα.


Η Επιτροπή είναι οκταμελής και πρόεδρός της ορίστηκε ένας συνάδελφος του προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο καθηγητής κ. Δημήτρης Γεωργακέλλος. Τα μέλη της θα εκλέξουν στην πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία τον αντιπρόεδρο, ο οποίος θα αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής όπως αναφέρονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι τα εξής:
-Δημήτριος Γεωργακέλλος (καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Μέλανι Ντόιτς (επίκουρη καθηγήτρια Παθολογίας − Ηπατολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»).
-Δημήτριος Πανταζής (διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας – ΙΦΕΤ), με αναπληρωτή τον Ηλία Γιαννόγλου (φαρμακοποιό − αντιπρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων).
-Γεώργιος-Φίλιππος Ταραντίλης (οικονομολόγος Υγείας), με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Ρούπα (οικονομικός διευθυντής του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου − Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου»).
-Παναγιώτα Λίτσα (προϊσταμένη της ∆ιεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ), με αναπληρώτρια την Χαρίκλεια Κανή (προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Χορήγησης Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ).
-Αντωνία Γιαννάκου (προϊσταμένη ∆ιεύθυνσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ), με αναπληρωτή τον Νικόλαο Κικίλια (προϊστάμενο Τμήματος ∆ιαπραγμάτευσης Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ).
-Κωνσταντίνος Μπαρούς (προϊστάμενος ∆ιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ), με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Ταμπά (προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ).
-Κλεόβουλος Αλεξιάδης (οικονομολόγος − μέλος Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ), με αναπληρωτή τον Ξενοφώντα Θειακό (διευθυντή Φαρμακείου Νοσοκομείου «Σωτηρία»).
-Χάρης Παπαδάκης (οικονομολόγος), με αναπληρωτή τον Στερνό Ποράβο (οικονομολόγο).
-Ελένη Μανίτσα (πτυχιούχος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων), με αναπληρώτρια την Ειρήνη Βαλσάμη (βιολόγο).