Τρίτη, 1 Μαρτίου 2016

Γερμανία: Μειώθηκε ο αριθμός των φαρμακείων το 2015 - Δύσκολο το οικονομικό περιβάλλον

Ο αριθμός των φαρμακείων στη Γερμανία μειώθηκε στο τέλος του 2015 σε 20.249. Αυτό σημαίνει 192 φαρμακεία λιγότερο από το 2014. Έτσι, η πτωτική τάση συνεχίζεται, αν και μειώθηκε ο ρυθμός. Τα 346 κλεισίματα αντισταθμίζονται από μόνο 154 νέα ανοίγματα φαρμακείων. Αυτά που έκλεισαν ήταν όλα «μεμονωμένα» φαρμακεία. Μερικό κλείσιμο θα μπορούσε να αντισταθμιστεί από τη μετάβαση στα φαρμακεία με υποκαταστήματα. Τα στοιχεία αυτά είναι...
 
 
... σύμφωνα με τον γερμανικό φορέα των φαρμακοποιών, τον ABDA αλλά και τους κατά τόπους φορμακευτικούς συλλόγους. Το προηγούμενο υψηλό των φαρμακείων στη Γερμανία υπήρξε το 2008 (21.602). Με 25 φαρμακεία ανά 100.000 κατοίκους, η πυκνότητα των φαρμακείων στη Γερμανία εξακολουθεί να είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ (31 φαρμακεία).

«Η μείωση του αριθμού των φαρμακείων στη Γερμανία δεν έχει μία, αλλά πολλές αιτίες», λέει ο πρόεδρος του ABDA Friedemann Schmidt. «Ο ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακείων σε τοπικό επίπεδο είναι έντονος. Πολλά μικρά φαρμακεία έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση. Επίσης η αναζήτηση για υπάλληλο φαρμακοποιό ή ακόμα και για ένα διάδοχο όταν συνταξιοδοτείται ο ιδιοκτήτης είναι στη χώρα δύσκολη.»
 
Ο Friedemann Schmidt πρόσθεσε: «Ειδικότερα, το πλαίσιο πολιτικής για την υγεία σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Νεοϊδρυθέντα φαρμακεία αλλά και αυτά που αναλαμβάνουν διάδοχη κατάσταση από προϋπάρχον φαρμακείο χρειάζονται ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον για να προγραμματίσουν το μέλλον και να κάνουν επενδύσεις. Τη δεδομένη στιγμή όμως αυτές είναι ανύπαρκτες, ιδιαίτερα όταν δεν είναι σταθερές οι αποδοχές. Όπως και σε όλα τα επαγγέλματα, έτσι και στο τομέα των φαρμακείων, χρειάζεται ένα σταθερό οικονομικό και αξιόπιστο περιβάλλον προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις...
 
Πηγή: ABDA
 
μετάφραση Farmakopoioi