Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

Τα 48 φάρμακα και ΦΥΚ που χρειάζονται Έγκριση Επιτροπής

 «Σχετικά µε φάρµακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρµάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους». 

Σχετικά: 
1. Το µε αρ.πρωτ. ∆Β4Α/οικ.26392/02.07.2015 έγγραφό 
2.Η Υ.Α.Γ5/οικ.13547/19.02.2016 (ΦΕΚ Β’ 416) Θετικός Κατάλογος Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων 
3. Η Υ.Α. 3457/16.01.2014 (ΦΕΚ Β’ 64) αρ.11 παρ.4 
4.Το µε αρ.πρωτ.∆Β4Α/οικ.38646/13.10.2015 σχετικά µε ηλεκτρονική προέγκριση pavilizumab 
5.Το µε αρ.πρωτ. 41481/02.11.2015 έγγραφο σχετικά µε πρότυπο γνωµάτευσης για φάρµακα που χρησιµοποιούνται σε µελάνωµα 


Σε συνέχεια της έκδοσης Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούµενων Φαρµάκων (σχετικό 2) και µε βάση τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3457/16.01.2014 (σχετικό 3) τα φάρµακα που θα εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών στα φαρµακεία του Οργανισµού θα είναι τα κάτωθι: 

Farmakopoioi: αναλυτικά στη στήλη μας "ΦΥΚ/Φάρμακα ΕΟΠΥΥ / Εξωσωματικές / ΧΝΑ"