Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Εγκριση προϋπολογισμού ΠΦΣ 2016

Ακολουθεί συνοπτικά η έγκριση του προϋπολογισμού του ΠΦΣ για το 2016 από το Υπουργείο Υγείας.

Δείτε το έγγραφο: