Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Επαρκείς επιστημονικά οι φαρμακοποιοί και με διάθεση για επιμόρφωση

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΦΕ

Επάρκεια γνώσεων δηλώνουν ότι έχουν οι Έλληνες φαρμακοποιοί, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζονται διαθέσιμοι για περαιτέρω επιμόρφωση, όπως προκύπτει από έρευνα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας που παρουσιάστηκε σε πρόσφατη ημερίδα της.

Συγκεκριμένα, η ΕΦΕ στην προσπάθειά της να διερευνήσει τις επιμορφωτικές ανάγκες και τους τομείς ενδιαφερόντων των ελλήνων φαρμακοποιών, όλων των κλάδων (φαρμακείων, νοσοκομείων, φαρμακευτικών εταιριών, Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων), τους κάλεσε να...


... συμπληρώσουν ηλεκτρονικά ένα αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ερωτηματολόγιο που περιέχει επτά ερωτήσεις.

Από τις απαντήσεις που έδωσαν 376 φαρμακοποιοί απ' όλη την Ελλάδα (και επεξεργάστηκε ο φαρμακοποιός, επιστημονικός συνεργάτης και μέλος της ΕΦΕ, Γιώργος Κουτέπας), στο χρονικό διάστημα από 22/02/2016 έως 28/03/2016, διαπιστώθηκε ότι τα 294 άτομα εργάζονται σε φαρμακείο. Ακολουθούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, το πανεπιστήμιο, το φαρμακείο νοσοκομείων, το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι εταιρείες παραφαρμάκων και καλλυντικών.

Στην ερώτηση αν οι φαρμακοποιοί θεωρούν τις μέχρι τώρα επιστημονικές τους γνώσεις επαρκείς σε σχέση με την τρέχουσα επαγγελματική τους απασχόληση, το 70% απάντησαν πως καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες, αλλά χρειάζεται να μελετήσουν τα πιο δύσκολα ερωτήματα. Το 17% στην ίδια ερώτηση θεωρεί τις γνώσεις του επαρκείς ακόμη και για σύνθετα ερωτήματα, ενώ το 8% τις βρίσκει ανεπαρκείς.

Κύριες πηγές ενημέρωσης των φαρμακοποιών είναι τα σεμινάρια και τα συνέδρια και ακολουθούν τα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, το ίντερνετ και η πρακτική άσκηση.

Παρόλα αυτά το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να ενισχύσει τις γνώσεις του, το 24% τη βρίσκει απλά σημαντική, ενώ μόνο το 2% παραμένει ουδέτερο.

Σχετικά με το είδος της επιμόρφωσης που θα ήθελαν να έχουν, το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει πως θέλει να συμμετέχει σε μια εκπαιδευτική διαδικασία υψηλού επιπέδου που θα καταλήγει σε εξέταση πάνω στην απόκτηση και εφαρμογή των γνώσεων και θα δίνει αναγνωρισμένο πιστοποιητικό εκπαίδευσης. Στην ίδια ερώτηση το 31% απαντά πως θέλει να συμμετάσχει απλά σε μια διαδραστική εκπαίδευση, ενώ το 12% επιθυμεί μια απλή ενημέρωση.

Όσο για τον χρόνο, το 49% των επαγγελματιών του κλάδου δηλώνει πως μπορεί να διαθέσει σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα από 5-8 ώρες το μήνα, ενώ ένα 16% μπορεί περισσότερες από 8 ώρες.

Αναφορικά με το αντικείμενο επιμορφωτικού ενδιαφέροντος των φαρμακοποιών οι απαντήσεις ποικίλουν, με την πιο δημοφιλή να είναι η διάθεση φαρμάκων σε ασθενείς, οι δράσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες και αλληλεπιδράσεις φαρμάκων μεταξύ τους ή με τροφές, οι ασθενείς πολλαπλών σχημάτων ή και ασθενειών. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται οι ειδικές γνώσεις παρασκευής γαληνικών σκευασμάτων, φυτικών προϊόντων και φυτοθεραπείας, τα βιοτεχνολογικά φάρμακα και οι ειδικές κατηγορίες ασθενών (π.χ. αυτοάνοσα ή πολλαπλή σκλήρυνση), η ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων, οι κανονιστικές ρυθμίσεις και η νομοθεσία φαρμάκων, φυτικών φαρμάκων και καλλυντικών και τέλος οι ειδικές γνώσεις εφαρμοσμένης σύνθεσης, ανάλυσης και φαρμακευτικής τεχνολογίας στη σύγχρονη φαρμακευτική.

Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή