Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

Όχι στον κλειστό προϋπολογισμό η κάλυψη των ανασφάλιστων ζητούν ΣΦΕΕ και ΠΕΦ

Την ανάγκη η κάλυψη των ανασφαλίστων να μη συμπεριλαμβάνεται στον κλειστό φαρμακευτικό προϋπολογισμό καθώς στην ήδη δύσκολη και πιεσμένη κατάσταση που βιώνει η χώρα, έχει προστεθεί και το προσφυγικό, ζητά σύσωμη η φαρμακοβιομηχανία μέσα από τα θεσμικά της όργανα ΠΕΦ και τον ΣΦΕΕ.
 


Οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων του κλάδου ΠΕΦ και ΣΦΕΕ, τονίζουν με έμφαση, πως η φαρμακοβιομηχανία αδυνατεί να υποκαταστήσει το έργο της Πολιτείας στην φαρμακευτική κάλυψη των ευάλωτων ομάδων και καλούν την Πολιτεία όπως κινητοποιηθεί άμεσα για την αναζήτηση ευρωπαϊκών ή άλλων κονδυλίων για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.  
 

 

AdTech Ad
Επιπλέον, το ύψος της δαπάνης των ανασφαλίστων παραμένει αδιευκρίνιστο, τονίζουν ΣΦΕΕ και ΠΕΦ. 
 
Αναλυτικά, αναφορικά με τον τρόπο κάλυψης της φαρμακευτικής φροντίδας των ανασφαλίστων επισημαίνονται τα εξής:
 
- Η φαρμακοβιομηχανία χαιρετίζει την απόφαση της Πολιτείας για την φαρμακευτική κάλυψη των ανασφαλίστων δεδομένου ότι η ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασική προτεραιότητα.
 
- Ο προϋπολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών, απειλεί την βιωσιμότητα του συστήματος φαρμακευτικής φροντίδας και καθιστά αμφίβολη την δυνατότητα ομαλού εφοδιασμού της φαρμακευτικής αγοράς. Ήδη η δαπάνη τους πρώτους μήνες του 2016 είναι εκτός ελέγχου γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι επαρκής.

 
-  Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η ένταξη της συγκεκριμένης δαπάνης στον ήδη ανεπαρκή κλειστό προϋπολογισμό για φάρμακα, αποτελεί λανθασμένη επιλογή.

 
-  Αν και το ύψος της δαπάνης των ανασφαλίστων παραμένει αδιευκρίνιστο, είναι σαφές ότι η επιπλέον επιβάρυνση του φαρμακευτικού προϋπολογισμού θα δημιουργήσει αφόρητη πίεση στη φαρμακευτική αγορά η οποία σήμερα λειτουργεί πλέον οριακά. Η τυχόν αδυναμία επαρκούς κάλυψης της αγοράς θα είχε δραματικές συνέπειες για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, οδηγώντας το σύστημα φαρμακευτικής φροντίδας στη διάλυση.
 
- Η φαρμακοβιομηχανία έχει αποδείξει ότι τηρεί υπεύθυνη στάση και σε συνεργασία με την Πολιτεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια της φαρμακευτικής αγοράς και την πρόσβαση των ασθενών στις απαραίτητες θεραπείες. 


Λόγω των διαρκώς μειουμένων προϋπολογισμών για φάρμακα, οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα πάνω από 2 δισ. ευρώ σε rebate και clawback, ενώ εκτιμάται ότι το 2016, το 1 στα 3 φάρμακα που αποζημιώνονται ασφαλιστικά θα διατίθεται δωρεάν μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών. Η κάλυψη των αναγκών των ασθενών αποτελεί κοινό στόχο Βιομηχανίας και Πολιτείας, όμως θεωρούμε ότι κανένας ιδιωτικός φορέας δεν μπορεί να υποκαταστήσει το έργο της Πολιτείας ιδιαίτερα σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.