Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

Οι ρυθμίσεις για τα ΜΥΣυΦα (ΓΕΔΙΦΑ) στο νέο Μνημόνιο

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις που περνάνε στη βουλή μέσα στον Νόμο "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις", ώστε να κλείσει η αξιολόγηση.

Διαβάστε για τα ΓΕνικής ΔΙάθεσης ΦΑρμακα, τα ΜΥΣυΦα που θα μπορούν να πωλούνται και εκτός φαρμακείων:Ξεκινάμε με την αιτιολογική Εκθεση που εξηγεί πόσο καλό θα κάνουν στη χώρα, τους πολίτες και την οικονομία η διάθεση των φαρμάκων εκτός φαρμακείων. Επισημαίνεται κυρίως ότι θα τα βρίσκουν οι πολίτες ευκολότερα απ' ότι τώρα, που τα βρίσκουν ΜΟΝΟ σε 11.000 σημεία πώλησης (πατήστε πάνω στις εικόνες για να τις δείτε και καλύτερα):
Και συνεχίζουμε με τα κανονικά άρθρα:
 
Νέες συσκευασίες, απλών φαρμάκων, χωρίς παρενέργειες, ούτε ειδικές συνθήκες φύλαξης

Χωρίς την επίβλεψη Φ/ού. ο υπουργός θα αποφασίσει πού θα διατίθενται

Ο ΕΟΦ θα αποφασίζει τη λίστα (έχει ήδη)

Ο Υπουργός μπορεί να επεκτείνει τη λίστα μετά από πρόταση του ΕΟΦ

Οι εταιρίες μπορούν να πουλάνε μόνο χονδρικής και το αυστηρό πλαίσιο θα συνεχίσει να ισχύει όπως σε όλα τα φάρμακα