Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Όλες οι μεταβολές στις λιανικές τιμές του νέου Δελτίου τιμών επεξ Ζαρογουλίδης Data by Πρόγραμμα Φαρμακείου Euromedica
Οι μεταβολές στις λιανικές τιμές όπως έχουν υπολογιστεί από τους farmakopoioi

Ανεπίσημες Τιμές