Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Ενημέρωση από αντιπρόεδρο ΠΦΣ κ. Βαλτά για παρακρατήσεις ποσών

Από τηλεφωνικές διαμαρτυρίες συναδέλφων διαπιστώθηκε ότι για 723 φαρμακεία, παρακρατήθηκαν ποσά για περιπτώσεις περικοπών και rebate που δεν είχαν εισπραχτεί.

Ο λόγος ήταν ότι η ΚΜΕΣ προέβη σε παρακρατήσεις με βάση το ΑΦΜ και όχι της σύμβασης που έχουν τα φαρμακεία με τον ΕΟΠΥΥ.

Υπήρχαν περιπτώσεις συμβάσεων που είχαν κλείσει και δεν είχε γίνει η παρακράτηση του rebate ή των περικοπών, και το φαρμακείο με ίδιο ΑΦΜ έκανε καινούρια σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Τα ποσά....


.... που παρακρατήθηκαν φτάνουν μέχρι και τις 8.000 και όπως διαπιστώθηκε υπάρχουν φαρμακεία που τους έχει παρακρατηθεί και το 70% του αιτούμενο πόσου του Φεβρουαρίου.

Φαρμακείο με αιτούμενο 4000 ευρώ του παρακρατήθηκαν οι 3000 ευρώ.

θα πρέπει άμεσα να επιστραφούν τα χρήματα αυτά και η πληρωμή να γίνει με δόσεις και το οποίο έχει ήδη ζητηθεί από τον ΠΦΣ στην διοίκηση του ΕΟΠΥΥ