Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος των Φ/ών της Αυστραλίας George Tambassis για το μέλλον του επαγγέλματος

"Το Φαρμακείο Πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Αυστραλία" (7 video)

 
Εισαγωγή – Συντονισμός: Λευτέρης Μαρίνος, MSc φαρμακοποιός
 
Ομιλητής:  George Tambassis, Pharmacist, National President of the Pharmacy Guild of Australia