Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

To αμφιλεγόμενο σποτάκι του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας