Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016

Σκάνδαλο: Εταιρείες χρέωναν στον ΕΟΠΥΥ αναλώσιμα υλικά σε εξωφρενικές τιμές


Προκαλεί παρά την οικονομική κρίση η στάση ορισμένων εταιρειών αναλώσιμων υλικών οι οποίες έφτασαν να διαθέτουν και να χρεώνουν τα προϊόντα τους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ -μετά από συνεννόηση με γιατρούς- σε εξωφρενικές τιμές ζημιώνοντας έτσι τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Όπως διαπίστωσαν, μετά από ελέγχους, επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας εταιρείες χρέωναν επιθέματα κατακλίσεων στον ΕΟΠΥΥ προς 65 ευρώ, ενώ η λιανική τους τιμή είναι 25 ευρώ και η αγορά τους μέσω διαδικτύου στοιχίζει μόλις 23,20 ευρώ. Από την άλλη ασφαλισμένοι κατήγγειλαν ότι τους εστάλησαν -χωρίς να το γνωρίζουν- επιθέματα που δεν χρειάζονταν τα οποία μάλιστα παρέλαβαν μετά την επούλωση των τραυμάτων τους. Οι επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας κάνουν ακόμα λόγο στις εκθέσεις τους για εικονικές συνταγογραφήσεις υλικών και μη παραλαβή τους από ασφαλισμένους.

"Εκπρόσωποι εταιρειών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, αναφέρει σε έκθεσή του επιθεωρητής, κατακλύζουν δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές ,συνεννοούνται απευθείας με γιατρούς, λαμβάνουν τα στοιχεία των ασφαλισμένων και τα βιβλιάριά τους και έτσι ο ασφαλισμένος παραλαμβάνει προϊόντα τους (επιθέματα κατακλίσεων, σκευάσματα ειδικής διατροφής, ορθοπεδικά υλικά) που δεν γνωρίζει ούτε έχει ανάγκη ζημιώνοντας ωστόσο τον ΕΟΠΥΥ". 
Οι σημαντικότερες παραβάσεις από εταιρείες και γιατρούς σε βάρος του ΕΟΠΥΥ 

Δείτε ποιες είναι οι σημαντικότερες παραβάσεις από εταιρείες αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και γιατρούς σε βάρος του ΕΟΠΥΥ που αναφέρουν στις εκθέσεις τους οι επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας: 

* Εικονικές συνταγογραφήσεις υλικών/ Μη παραλαβή υλικών από τους ασφαλισµένους

* Μη αναγκαιότητα χορήγησης πρόσθετων υλικών

* Παρέμβαση εταιρειών αναλώσιμου υγειονομικού υλικού (επιθέματα κατακλίσεων) και σκευασμάτων ειδικής διατροφής κατά τη συνταγογράφηση και χορήγηση. Οι ασθενείς δεν γνωρίζουν τους συνταγογράφους ιατρούς στην πλειονότητα των ελέγχων, δεν έχουν επισκεφτεί τα ιατρεία συνταγογράφησης και τους ελεγκτές ιατρούς. Σε πολλές περιπτώσεις δεν τεκμαίρεται η αναγκαιότητα χρήσης επιθεμάτων και αποζημίωσης τους .

* Χρέωση και αποζημίωση επιθεμάτων κατακλίσεων από τον ΕΟΠΥΥ σε τιμές υψηλότερες από αυτές της λιανικής πώλησής τους ή της τιμής πώλησής τους στο διαδίκτυο.

* Μη παρακράτηση συµµμετοχής ασφαλισμένων, ενώ δεν συμπεραίνεται η χρονιότητα της κατάστασης στην ιατρική γνωμάτευση και εξ αυτού επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ.
Καραμπινάτες περιπτώσεις απάτης σε βάρος του ΕΟΠΥΥ

Σε ελέγχους που έγιναν σε οριστικοποιημένα παραστατικά επιθεμάτων κατακλίσεων σε τρείς (3)περιπτώσεις σε κέντρα πρωτοβάθμιας δημόσιας υγείας του ΕΟΠΥΥ διαπιστώθηκε:

α). Αποζημίωση επιθεμάτων από τον ΕΟΠΥΥ σε τιμές µμεγαλύτερες της λιανικής πώλησης ή του διαδικτύου (65€ στον ΕΟΠΥΥ και 25€ λιανική, 65€ στο ΕΟΠΥΥ και 15,20€ στο διαδίκτυο, 23€ στον ΕΟΠΥΥ και 18,05€ στο διαδίκτυο)

β). Απόδοση δαπάνης για υγρό ιατροτεχνολογικό προϊόν στοματικού διαλύματος µε τις διατάξεις δερματικών επιθεμάτων εξωτερικής χρήσης, αφού σύμφωνα µε τον ΕΚΠΥ αποζημιώνονται επιθέματα µόνο για έλκη μερικού πάχους δέρματος, λόγω παράτυπης βεβαίωσης εκδοθείσα από τον ΕΟΦ.

γ) Ελλείψεις στην διοικητική διαδικασία αποζημίωσης επιθεμάτων. Απουσία υπογραφών και σφραγίδων των αρμοδίων (υπαλλήλου, προϊσταμένου και διευθυντή) σε αποφάσεις απόδοσης δαπάνης. Αποζημίωση αναλωσίμων µε τυποποιημένες ιατρικές γνωματεύσεις από τον ίδιο ιατρό, µε ίδια διάγνωση και για το ίδιο είδος υλικού.

δ). Υπερσυνταγογράφηση επιθεμάτων. Χρήση επιθεμάτων για διάστημα µμικρότερο των 2 µηνίων που αναφέρεται συνήθως στη τυποποιημένη γνωμάτευση. Οι ασφαλισμένοι κατήγγειλαν ότι χρεώθηκαν επιθέματα που δεν χρειάζονταν και παρελήφθησαν µεπτά την επούλωση των τραυμάτων τους.

ε) Ο γνωματεύω ιατρός τυγχάνει να είναι άγνωστος στον ασφαλισμένο και διαφορετικός από τον χειρουργό ιατρό του, ενώ τη συνταγογράφηση αναλαμβάνει άλλος, ίδιος ιατρός, για επιθέματα συγκεκριμένης εταιρείας.

Η εικόνα που αποκόμισε ο έλεγχος ήταν:

* Εκπρόσωποι εταιρειών να κατακλύζουν ∆δημόσια Νοσοκομεία ή Ιδιωτικές Κλινικές, να συνεννοούνται απευθείας µε τους ιατρούς, να λαμβάνουν τα στοιχεία των ασφαλισμένων και τα βιβλιάρια τους και ο ασφαλισμένος να παραλαμβάνει «προϊόντα» χωρίς να γνωρίζει τι του έχει γράψει ο ιατρός, τι έχει εγκρίνει ο ελεγκτής και τι παραλαμβάνει, µε την απευθείας διαμεσολάβηση του προμηθευτή και βέβαια δεν γνωρίζει τι έχει επιβαρυνθεί ο ΕΟΠΥΥ.

* Κατόπιν καταγγελία ασφαλισμένης διαπιστώθηκε καταχώρηση στο βιβλιάριο της χορήγησης επιθεμάτων δίμηνης θεραπείας, από ιατρό ο οποίος δεν την είχε εξετάσει και επιπλέον δεν της ήταν απαραίτητα. Σύμφωνα µε τη δήλωσή της, η συνταγογράφηση των επιθεμάτων έγινε µε τη µμεσολάβηση υπαλλήλου σχετικής εταιρείας. Η ασφαλισμένη δεν παρέλαβε τα επιθέματα από την εταιρεία.

* Από τον έλεγχο εταιρείας για τη σύννομή χορήγηση επιθεμάτων διαπιστώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις οι παθήσεις που αναγράφονται στις γνωματεύσεις να µη δικαιολογούν χορήγηση επιθεμάτων ολικού πάχους δέρματος ούτε µμακροχρόνια χρήση επιθεμάτων.

* Σε παραστατικά εταιρείας ορθοπεδικών ειδών διαπιστώθηκε χρήση πλαστών σφραγίδων και υπογραφών στις ιατρικές γνωματεύσεις.

*∆διερεύνηση υπόθεσης σχετικά µε χρήση σφραγίδας και υπογραφής ελεγκτή ιατρού σε ιατρικές γνωματεύσεις για χορήγηση σκευασμάτων ειδικής διατροφής εκ δοθείσες από δύο ιατρούς νοσοκομείων σχετικά µ ε την πλαστότητα τους. Το πόρισα διαβιβάστηκε στη Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

* ∆διενεργήθηκε έλεγχος στο πλαίσιο διερεύνησης ανώνυμής καταγγελίας, που διαβιβάστηκε από τον ΓΕ∆∆(Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης) σχετικά µε την ταυτόχρονη χρηματοδότησή τεσσάρων Κ∆-ΗΦ για ΑΜΕΑ, για το χρονικό διάστημα 24/02/2012-31/12/2012 και από την ΕΕΤΑΑ και από τον ΕΟΠΥΥ. Η έκθεση επιβεβαίωσε την καταγγελία για ζημίωση του ΕΟΠΥΥ κατά το ποσό των 393.000 ευρώ περίπου και µε συνµµνέες προτάσεις της ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ διαβιβάστηκε στους αρμοδίους φορείς για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.


Πηγή: www.newpost.gr/