Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Δισκέτες Μαΐου!

Μόλις έφτασε στους Συλλόγους το αρχείο για την πληρωμή συνταγών Μαΐου.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς μας...


...την Τετάρτη 31/8