Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση ΗΔΙΚΑ για αντιεπιληπτικά, ψυχοτρόπα και ψυχοαναληπτικά ανασφάλιστωνΑναρτήθηκε:2/8/16 - 4:38 μ.μ.


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α3γ/Γ.Π.οικ.53790 15/07/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, τα φάρμακα των θεραπευτικών κατηγοριών Ν03 (αντιεπιληπτικά), Ν05 (ψυχοτρόπα) και Ν06 (Ψυχοαναληπτικά) για τους ανασφάλιστους ασθενείς θα πρέπει να εκτελούνται μόνο σε φαρμακεία νοσοκομείων και όχι σε ιδιωτικά φαρμακεία ή φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.