Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΦΣΑ: Ενημέρωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές

Λόγω του ότι δεχόμαστε διαρκώς ερωτήματα σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, σας παραθέτουμε την παρακάτω ενημέρωση:

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές:
·       αφορούν οφειλές Ασφαλιστικών ταμείων που έχουν πλέον υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ, και ως έκ τούτου, η αποπληρωμή θα γίνει από τον ΕΟΠΥΥ, κάτι που ευελπιστούμε να γίνει σύντομα.
·      αφορούν από συνταγές  6ου/2012 και μετά.
·      αφορούν τόσο κανονικές υποβολές, όσο και επανυποβολές συνταγών, επανακαταθέσεις κ.λ.π.

Αναλυτική ενημέρωση θα βρείτε στο Α4 που βρίσκετε συραμμένο κάθε μήνα πίσω από το καθολικό σας (τα οποία κανονικά θα πρέπει να τα έχετε στο αρχείο σας). Εκεί , αν ανατρέξετε από τον μήνα 6ο/2012, και προσθέσετε όλα τα ποσά, ανάλογα με την ενημέρωση που θα δείτε παρακάτω για το ποια ταμεία οφείλουν, θα προκύψει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών για το φαρμακείο σας.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΑΕΙ
ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΟΦΕΙΛΗ
ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ
από 6Ο/2012 έως και 11ο/2014
μόνο φάρμακα
ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
από 7Ο/2012 έως και 11ο/2012
μόνο φάρμακα
ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
από 8Ο/2012 έως και 1ο/2013
φάρμακα και ΦΥΚ
ΕΤΑΑ ΤΥΔΕ (δικηγόροι επαρχιών)
9ο/2012
φάρμακα και ΦΥΚ
ΕΤΑΑ ΤΑΣ (συμβολαιογράφοι)
από 10ο/2012 έως και 12ο/2012
φάρμακα και ΦΥΚ
ΕΤΑΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ
από 10ο/2012 έως και 2ο/2013
φάρμακα και ΦΥΚ
ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΤΕ (εμπορική τράπεζα)
από 8ο/2012 έως και 3ο/2013
φάρμακα και ΦΥΚ
ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΙΣΤΕΩΣ
από 9ο/2012 έως και 2ο/2013
φάρμακα και ΦΥΚ
ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΣΕΥΠ  (εφημεριδοπώλες)
από 10ο/2012 έως και 2ο/2013
φάρμακα και ΦΥΚ
ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΑΥΣΙΤ
από 10ο/2012 έως και 3ο/2013
φάρμακα και ΦΥΚ
ΕΤΑΠ ΜΜΕ ΤΑΤΤΑ
από 11ο/2012 έως και 3ο/2013
φάρμακα και ΦΥΚ
ΤΥΔΚΥ
από 11ο/2012 έως και 12ο/2012
φάρμακα και ΦΥΚ
ΟΑΕΕ
από 11ο/2012 έως και 9ο/2013
φάρμακα και ΦΥΚ
ΤΑΠ ΗΣΑΠ
από 11ο/2012 έως και 1ο/2013
φάρμακα και ΦΥΚ

Αν μετά την παραπάνω ενημέρωση, εξακολουθείτε να έχετε κάποια απορία σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το λογιστήριο του Συλλόγου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α) σε περίπτωση που έχετε στο φαρμακείο σας, λογαριασμούς ολόκληρους που απορρίφθηκαν από το τότε Ασφ.ταμείο και μέχρι σήμερα δεν είχατε την δυνατότητα να τον ξαναυποβάλετε, δύναστε να τον υποβάλλετε πάλι στο Σύλλογο από 1/9 έως 7/9 κανονικά με το ΤΟΤΕ παλαιό τιμολόγιο (με τα παλαιά στοιχεία του ταμείου) μέσα σε κίτρινο φάκελο με  τα στοιχεία του παλαιού ταμείου απέξω, και να είναι καταχωρημένο στο έντυπο υποβολής.
Β) όσοι έχουν μεμονωμένες απορριφθείσες συνταγές, παλαιών ταμείων που πλέον έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ, δεν θα τις υποβάλλουν ακόμη. Θα σταλεί νέα ενημέρωση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                         ΗΛΙΑΣ  ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ