Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

Ανάκληση Glucoplus λόγω αλλαγής barcode

Ανάκληση του φαρ/κού ιδ/τος Glucoplus

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανάκληση του φαρ/κού ιδ/τος Glucoplus. 

Η ανάκληση οφείλεται στην αλλαγή του κωδικού barcode στον ΕΟΦ ο οποίος αντικαθίσταται με νέο κωδικό και δεν αφορά την ποιότητα του εν λόγω προϊόντος

Παλαιός κωδικός : 2738201 01 ( εμφανίζεται στο


 barcode της παλιάς συσκευασίας ως 280 2738201 01 2 ) νέος κωδικός : 3117201 01 ( εμφανίζεται στο barcode της νέας συσκευασίας ως 280 3117201 01 2 ) 

Παλαιά αποθέματα τα επιστρέφετε στις αποθήκες σας.