Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Απ. Βαλτάς: Επίσκεψη στην ΗΔΙΚΑ: Συμβατότητα Δοσολογικού Σχήματος & Εμβαλαγίων

Χθες, επισκεφτήκαμε την ΗΔΙΚΑ αφού προηγουμένως υπήρξε συνεννόηση με τη φαρμακευτική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για το ζήτημα των φίλτρων στη συνταγογράφηση.
Υπενθυμίζουμε πως για το ζήτημα αυτό γίνονται χρόνια επαφές και με τους 2 εμπλεκόμενους, ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ, ώστε να αποφύγουμε αφενός τη μεταφορά ευθύνης στο φαρμακοποιό που έχει ως αποτέλεσμα την τριβή με τον ασθενή και αφετέρου τη σωστή και ορθολογική εξοικονόμηση πόρων εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ.
Οι όποιες δυσλειτουργίες παρουσιάστηκαν προχθές, οφείλονται κυρίως σε πειραματισμούς που διήρκησαν μία ημέρα με βάση παλαιά φίλτρα, τα πιο πολλά εκ των οποίων δεν ισχύουν. Χθες μας ανακοινώθηκε ότι έχει ήδη οριστικοποιηθεί η τελική κατάσταση των επιμέρους αλλαγών οι οποίες θα εισέρχονται σταδιακά στην εφαρμογή.
Για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το σύστημα θα ενημερώνει απλώς το γιατρό για την υπέρβαση και από τα μέσα Οκτωβρίου θα λειτουργεί απαγορευτικά για αυτόν σε περίπτωση υπερβάσεων. 

Σε πρώτη φάση δηλαδή υλοποιήθηκε το βασικό μας αίτημα το όλο blocking να ξεκινάει και να τελειώνει στην πηγή της συνταγογράφησης, δηλ. στον ιατρό.
Αυτό θα εξελίσσεται στα εξής στάδια:

1. Αν ο ασθενής επισκεφτεί τον ιατρό νωρίτερα από τις 27 ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης συνταγής του, από τότε δηλ. που εκτελέστηκε η συνταγή του, δεν μπορεί να γραφτεί καινούρια. Εννοείται ότι αυτό δεν αφορά και στα μεσοδιαστήματα επαναλαμβανόμενων συνταγών συνεχιζόμενης θεραπείας πχ. δίμηνες έως και εξάμηνες, απλώς όταν τελειώνει μία συνταγή συνεχιζόμενης θεραπείας, η απαγόρευση ισχύει για την έναρξη της επόμενης ή για την έκδοση απλής (εφάπαξ) συνταγής για το ίδιο φάρμακο, εν μέσω ύπαρξης συνεχιζόμενης.
2. Ο ιατρός δεν θα μπορεί να γράφει αριθμό εμβαλαγίων μη συμβατό με το δοσολογικό σχήμα της αγωγής του ασθενούς.

Πχ αν το σκεύασμα έχει 60 χάπια και η δοσολογία είναι 1 Χ 2, για 30 ημέρες δεν θα μπορεί να γράψει πλέον του ενός εμβαλαγιου.
3. Τρίτο στάδιο είναι το spc του φαρμάκου, δηλ η επίσημη επιστημονική του οδηγία. Ο ιατρός δεν θα μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση τη συγκεκριμένη δοσολογία που αφορά σε συγκεκριμένο φάρμακο. 

Οι ουσίες που αφορούν σε αυτά τα φάρμακα είναι 250 με 300.
πχ. για συντηρητική αγωγή κλοπιδογρελης: 1 Χ 1 την ημέρα υποχρεωτικά.

Στο ζήτημα αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή των συναδέλφων στο εξής σημείο: το μόνο πρόβλημα που μπορεί να ανακύψει στο φαρμακείο και πρέπει να το αποφεύγουμε είναι η προεκτέλεση συνταγής για οποιοδήποτε λόγο πχ. αναχώρηση για το εξωτερικό ή για οποιοδήποτε λόγο ή έχουν τελειώσει τα φάρμακα στον ασθενή.
Επειδή ο ιατρός στο πρώτο στάδιο κόφτη, δηλ το ημερολογιακό, το βλέπει μόνο όταν η συνταγή έχει εκτελεστεί, υπάρχει η δυνατότητα επανέκδοσης συνταγών από άλλους ιατρούς ή και από τον ίδιο ιατρό (διότι το σύστημα δεν τους ενημερώνει αφού η προηγηθείσα συνταγή δεν έχει εκτελεστεί.
Στην περίπτωση αυτή το φαρμακείο που έχει «προεκτελέσει», (έχει χορηγήσει φάρμακα κρατώντας τα κουπόνια χωρίς να έχει οριστικοποιήσει την εκτέλεση συνταγής αφού δεν δύναται βάση μεταγενέστερης ημερομηνίας), μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένο εάν ο ασθενής ξεχασμένος και ευρισκόμενος σε άλλο μέρος γράψει άλλη συνταγή και την εκτελέσει, οπότε θα είναι αδύνατον ο φαρμακοποιός που έχει προδανείσει όταν έρθει η ώρα της εκτέλεσης να εκτελέσει τη συνταγή.
Αναμένουμε την πρακτική εφαρμογή των παραπάνω για να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα που θα εμφανιστούν και είμαστε υποχρεωμένοι να την παρακολουθούμε στενά μέχρι της τελικής υλοποίησής της.

Aπ. Βαλτάς
Αν. Σοφιανόπουλος
Σερ. Ζήκας