Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Πληρωμή εισφορών ΙΚΑ: Σημαντικές αλλαγές στις τραπεζικές συναλλαγές, μόνο με ταυτότητα πληρωμής πλέον η εξόφληση

Πολλοί είναι οι συνάδελφοι που αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές ΙΚΑ των εργαζομένων τους αφού από τις 5 Σεπτεμβρίου απαιτείται ένας νέος ηλεκτρονικός κωδικός για την ταυτότητα της συναλλαγής, γνωστός πλέον ως «ταυτότητα πληρωμής τρεχουσών εισφορών Τ.Π.Τ.Ε.)
Διαβάστε παρακάτω λεπτομέρειες:


Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποίησε με εγκύκλιο της, την έναρξη ενός νέου τρόπου καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στις Τράπεζες από τη 5η Σεπτεμβρίου 2016.
Έτσι από 05/09/2016 η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, θα γίνεται με τη χρήση  ενός μοναδικού 30ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ή Αριθμό Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και ονομάζεται:
Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).
Πως θα αποδοθεί η Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).
Η Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδοθεί κεντρικά σε κάθε Αριθμό Μητρώου Εργοδότη ή Αριθμό Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να πραγματοποιούνται οι καταβολές των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ με τη χρήση του εν λόγω 30ψήφιου (Τ.Π.Τ.Ε.) χωρίς αναφορά σε μισθολογική περίοδο, Α.Μ.Ε. ή Α.Μ.Ο.Ε. και Α.Φ.Μ..
Ο κωδικός Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδίδεται στους εργοδότες μία φορά και δεν θα μεταβάλλεται.
Όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου θα καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές στις Τράπεζες ΜΟΝΟ  με τη χρήση της Τ.Π.Τ.Ε. από 05/09/2016 και στο εξής.
Πως θα γνωρίζουν οι εργοδότες την Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).
ΑΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
Οι απογεγραμμένοι εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να ενημερωθούν για την Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) που τους αποδόθηκε μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.
Επίσης οι εργοδότες κατά την υποβολή της Α.Π.Δ. και μετά την ολοκλήρωση της, με το αποδεικτικό παραλαβής θα ενημερώνονται για τον κωδικό (Τ.Π.Τ.Ε.), ο οποίος τους έχει αποδοθεί και με τον οποίο πρέπει να καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων.
ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Για τους εργοδότες που θα απογραφούν (κοινές επιχ/σεις και οικοδομοτεχνικά έργα) από την ημερομηνία εφαρμογής (05/09/2016) και μετά η Τ.Π.Τ.Ε. θα αποδίδεται και θα γνωστοποιείται στον εργοδότη με το έντυπο απόδοσης του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη ή του Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)
Η Τ.Π.Τ.Ε. θα απεικονίζεται στα στοιχεία Μητρώου Εργοδοτών σε ειδικό πεδίο.
Τα πιστωτικά ιδρύματα από 05/09/2016, θα δέχονται ταμειακές συναλλαγές για καταβολή τρεχουσών εισφορών Κοινών Επιχειρήσεων ή Οικοδομοτεχνικών Έργων μόνο μέσω του εν λόγω 30ψήφιου κωδικού (Τ.Π.Τ.Ε.) ανεξαρτήτως μισθολογικής περιόδου εισφορών.
ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (Με βάση το συμπληρωματικό έγγραφο του ΙΚΑ)
 • Η Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.). αφορά τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές,
  δηλαδή εισφορές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
 • Η Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.). δεν θα αναφέρει μισθολογική περίοδο και κατά συνέπεια η πίστωση στην καρτέλα εργοδότη θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με χρονική
  περίοδο καταβολής.
 • Η δυνατότητα πληρωμής με την έκδοση Γραμματίου Είσπραξης Τρεχουσών
  Εισφορών (ΓΕΤΕ) από τα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διατηρείται:
  • Για τους εργοδότες που δεν έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές,
  δεν έχει συνταχθεί ΠΕΕ και αιτούνται Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, για
  την άμεση ενημέρωση στην καρτέλα του εργοδότη των καταβολών.
  • Για εργοδότες που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου (πχ.
  Διαχείριση κτιρίων, Εργοδότη Οικοδ/κων Έργων κ.α), καθώς δεν ενημερώνονται
  μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν είναι χρήστες του.