Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Αύξηση του προϋπολογισμού για τον ΕΟΠΥΥ και του ορίου του claw back για τα νοσοκομειακά φάρμακα μετά από συμφωνία με τους θεσμούς

Αύξηση σε σχέση με την αρχική μνημονιακή πρόβλεψη του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2017 και του ορίου claw back για τα νοσοκομειακά φάρμακα συμφωνήθηκε μεταξύ θεσμών και ηγεσίας του υπουργείου στην τελευταία τους συνάντηση στην Αριστοτέλους την Κυριακή το βράδυ 20/11/.
 
Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και αμφότερες οι πλευρές συμφώνησαν στις βασικές κατευθύνσεις των μεταρρυθμίσεων στο χώρο της υγείας. 
 

 
Δεσμεύσεις ελληνικής πλευράς
 
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα για τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, τον έλεγχο της ζήτησης φαρμάκων, εξετάσεων και θεραπευτικών πράξεων μέσω της ενσωμάτωσης πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την ενίσχυση της ικανότητας του δημοσίου τομέα να καλύπτει υγειονομικές ανάγκες και τη συμπληρωματική συνδρομή των ιδιωτών παρόχων, την κεντρικοποίηση των προμηθειών των δημόσιων νοσοκομείων, τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με βάση τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, καθώς και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω μηχανισμού HTA, κριτηρίων εισόδου στη θετική λίστα των καινοτόμων φαρμάκων, διαπραγμάτευσης τιμών και αυξημένης διείσδυσης των γενοσήμων.  
 
Επιβεβαιώθηκαν, τέλος, τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση αυτών των μέτρων και στις επόμενες μέρες αναμένονται οι τελικές διατυπώσεις του κειμένου συμφωνίας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και η αύξηση προς τον ΕΟΠΥΥ.

πηγή: healthview