Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

Εκπαιδευτικά βίντεο χρήσης πένας χορήγησης ινσουλίνης

Από την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία!


NovoMix30 FlexPen from Hellenic Diabetes Federation on Vimeo.


Humalog Mix25 from Hellenic Diabetes Federation on Vimeo.


Apidra Solostar from Hellenic Diabetes Federation on Vimeo.


LANTUS SOLOSTAR
Lantus Solostar from Hellenic Diabetes Federation on Vimeo.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ from Hellenic Diabetes Federation on Vimeo.


Πένα με φιαλίδια που αλλάζουν
Πένα με φιαλίδια που αλλάζουν from Hellenic Diabetes Federation on Vimeo.