Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016

Απ.Βαλτάς: Ενημέρωση για τις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ


Ένα σοβαρότατο πρόβλημα που απασχολεί καθημερινά το ΔΣ του ΠΦΣ αλλά και όλους τους συναδέλφους είναι η πληρωμή του ΕΟΠΥΥ.

Μετά από τεράστιους αγώνες επετεύχθη η πληρωμή μας να σταθεροποιηθεί στο τέλος κάθε μήνα και τους τελευταίους μήνες να πραγματοποιείται περί τις 15 κάθε μήνα.

Η μεγάλη όμως επιτυχία είναι η εξασφάλιση της ρευστότητας του ΕΟΠΥΥ, αφού μετά από μεγάλους αγώνες διεκδίκησης προς το υπουργείο οικονομικών και το υπουργείο κοινωνικής ασφάλισης, τα χρήματα της κοινωνικής ασφάλισης αποδίδονται τελικά στον ΕΟΠΥΥ.
Μπορούμε από τη στιγμή κατά την οποία τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα, όπως μας έχει ενημερώσει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, η πληρωμή μας να γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα και γιατί όχι, να διεκδικήσουμε δύο πληρωμές μέσα σε ένα μήνα, και μετά η πληρωμή μας να μπορεί να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο ανάγκη έχουν τα χρήματα αυτά τα φαρμακεία μας, πόσο ανάγκη τα έχουν οι συνάδελφοι για να μπορέσουν να αναπνεύσουν οικονομικά, αφού λόγω  των  υποχρεώσεων τους προς την εφορία, τους πιστωτές, τις φαρμακαποθήκες κτλ, ασφυκτιούν.

Και ενώ όλα κυλούσαν ομαλά για την επίτευξη του στόχου μας, που είναι η πληρωμή το αργότερο μέχρι τις 10 κάθε μήνα, γραφειοκρατικές διαδικασίες του ΕΟΠΥΥ που αφορούν την υπογραφή του εντάλματος της πληρωμής μας, οδήγησαν τους τελευταίους δυο με τρεις  μήνες στην καθυστέρηση της υπογραφής μέχρι και μια εβδομάδα. Όταν αυτή η διαδικασία προ μηνών, πραγματοποιούταν σε μια ή δυο ημέρες το πολύ!!!

Είναι κρίμα τώρα που έχει καταργηθεί και το Valeur των 3 ημερών του συστήματος ΔΙΑΣ στις τράπεζες και επομένως τα χρήματα είναι διαθέσιμα την επόμενη μέρα της κατάθεσης τους από τον ΕΟΠΥΥ, να καθυστερεί η πληρωμή μας για γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Θα πρέπει άμεσα ο ΕΟΠΥΥ να επιλύσει το πρόβλημα αυτό της καθυστέρησης της υπογραφής του εντάλματος.

Είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων ως ΠΦΣ , να παρακολουθούμε τις διαδικασίες έκδοσης του εντάλματος και να παρεμβαίνουμε άμεσα στις περιπτώσεις καθυστέρησης τους, πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση για να πραγματοποιηθεί το γρηγορότερο η πληρωμή μας και για να μπορέσουμε να την σταθεροποιήσουμε, σύμφωνα με τους στόχους που σας ανέφερα προηγουμένως,  στηρίζοντας  έτσι ενεργά  τις ανάγκες ρευστότητας  των συναδέλφων μας.

Απόστολος Βαλτάς
Πρόεδρος ΦΣ Λέσβου

Α΄ Αντιπρόεδρος ΠΦΣ