Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 13-12-2016 από τις 13:00 το σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος το οποίο και αποκαταστάθηκε στις 14:00.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ώρας επιτρέπεται η χειρόγραφη εκτέλεση συνταγών.