Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Συγκριτικοί πίνακες (τελικού) δελτίου τιμών φαρμάκων by Europharmacy

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23 - 12 - 2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας νέο δελτίο τιμών φαρμάκων (Ανατιμολόγηση).

Το παρόν Δελτίο ισχύει:
Για τα φαρμακεία από 16 - 2 - 2017
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 27 - 1 - 2017
Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 27-12-2016
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις διαφορές στις τιμές λιανικής ταξινομημένες κατά:
Ευχαριστούμε την εταιρεία Europharmacy