Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Προς κατάργηση χωριστών τιμολογίων και καταστάσεων για Ανασφάλιστους-Πρόνοια

Σύμφωνα με το νέο ΕΚΠΥ που θα μοιράστηκε στους Συλλόγους σήμερα και θα ενημερωθείτε αναλυτικά εντός των ημερών, οι 2 σημαντικές διαφορές για τις συνταγές ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ θα αφορούν τα εξής:a) Kατάργηση ξεχωριστής κατάστασης και τιμολογίου για Ανασφάλιστους-Πρόνοια
β) Δημιουργία νέας κατάστασης και τιμολογίου για Ευρωπαίους ασφαλισμένους (ΕΚΑΑ)

Αναμένονται ανακοινώσεις...