Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Δισκέτες ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ!

Μόλις ήρθε στους Συλλόγους το αρχείο για την πληρωμή συνταγών ΕΟΠΥΥ Νοεμβρίου.

Τα χρήματα θα είναι στους λογαριασμούς μας...

...τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου.