Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑΠΤΥ για βελόνες πένας

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑΠΤΥ για βελόνες πένας (ανανεώνονται συνεχώς)Α) Κατεβάστε τη λίστα Προσυφαπε ΕΔΩ
Β) Πίνακας ΠΦΣ (15/2/2017)  ΕΔΩ

 
ΠΡΟΪΟΝΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ

NOVOFINE 31G 100 x 6 MM1420951
NOVOFINE 30G 100 x 8MM1420952
NOVOFINE 32G 100 x 6 MM1420953

BD Micro-Fine™ PEN NDL 4mm x 32G 1098297
BD Micro-Fine™ PEN NDL 5mm x 31G 1098298
BD Micro-Fine™ PEN NDL 8mm x 31G 1098299
BD Micro-Fine™ PEN NDL12,7mm x 29G 1098300


FORA ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ ΙΝΣ.31G*4mm 1290669
FORA ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ ΙΝΣ.31G*5mm 1290056
FORA ΒΕΛΟΝΕΣ ΠΕΝΑΣ ΙΝΣ.31G*8mm 1290668


Βελόνες Insupen 33G x 4mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ) 1050661
Βελόνες Insupen 32G x 4mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ) 1050662
Βελόνες Insupen 31G x 5mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ) 1050665
Βελόνες Insupen 31G x 6mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ) 1050666
Βελόνες Insupen 32G x 6mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ) 1050663
Βελόνες Insupen 30G x 8mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ) 1050668
Βελόνες Insupen 31G x 8mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ) 1050667
Βελόνες Insupen 32G x 8mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ) 1050664
Βελόνες Insupen 29G x 12mm για πένα ινσουλίνης (100 τμχ) 1050669


CLICKFINE 4mm 100/BOX 1414711
CLICKFINE 6mm 100/BOX 1414712
CLICKFINE 8mm 100/BOX 1414713
CLICKFINE 10mm 100/BOX 1414714
CLICKFINE 12mm 100/BOX 1414715


WELLION MEDFINE 4MM 100 pcs 1152959
WELLION MEDFINE 6MM 100 pcs 1152960
WELLION MEDFINE 8MM 100 pcs 1152961


ControlFine Pen Needles 4mm 32G 100pcs 1179867
ControlFine Pen Needles 5mm 31G 100pcs 1179868
ControlFine Pen Needles 6mm 31G 100pcs 1179869
ControlFine Pen Needles 8mm 31G 100pcs 1179870
ControlFine Pen Needles 5mm 31G 50pcs 1179871
ControlFine Pen Needles 6mm 31G 50pcs 1179872
ControlFine Pen Needles 8mm 31G 50pcs 1179873
 
GLUCOJECT PEN NEEDLES G2 4mm X 32G 1x100 1101016
GLUCOJECT PEN NEEDLES G2 6mm X 31G 1x100 1101017
GLUCOJECT PEN NEEDLES G2 8mm X 31G 1x100 1101018

EASYDRIP, 30G (8mm), 100 βελόνες1414659
EASYDRIP, 30G (4mm), 100 βελόνες1414660
 
ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΝΑΣ ΙΝΣ. 31Gx6mm FΙΝΕ Anats868650
ΒΕΛΟΝΑ ΠΕΝΑΣ ΙΝΣ. 31Gx8mm FΙΝΕ Anats868650