Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Δήλωση επιφύλαξης - εναντίωσης κατά του ΕΦΚΑ

Αθήνα, 24/2/2017

Υπόδειγμα της Δήλωσης Επιφύλαξης κατά του ΕΦΚΑ και των νέων ασφαλιστικών εισφορών το οποίο μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να ....


....κατεβάσετε και αφού το  συμπληρώσετε να το αποστείλετε στον ΕΦΚΑ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ