Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

Ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΠΦΣ για e-ΔΑΠΥ

Από τις Βρυξέλλες όπου βρίσκεται για τις διεργασίες της PGEU, ο πρόεδρος του ΠΦΣ μέσω facebook έστειλε την παρακάτω ενημέρωση σχετικά με τα τεράστια προβλήματα του e-ΔΑΠΥ.

Διαβάστε την επιστολή του:

Ενημέρωση για όλους τους συναδέλφους μου.

Έχει ξεκινήσει από το πρωί συνάντηση με την συμμετοχή των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, της Intrasoft, του συλλόγου και όλων των στελεχών που εμπλέκονται στην δημιουργία της νέας πύλης για τα αναλώσιμα. Έχουν καταγραφεί τα προβλήματα , που είναι όντως πολλά , και η οδηγία είναι σαφής πλέον. Όλα πρέπει να λυθούν και μάλιστα σήμερα.

Θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους μου ότι ακόμη και να μην καταφέρουμε να επιλυθούν όλα τα προβλήματα εγκαίρως, θα δοθεί νέα παράταση όχι επισημαίνω σε βάρος των πληρωμών.

Γνωρίζω και κατανοώ την ταλαιπωρία σας. Όμως γίνεται κάτι που αφορά το μέλλον, όπως θα διαπιστώσετε με το πλήρωμα του χρόνου.

Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα προϊόντα που αφορούν την επιστήμη μας και τις υπηρεσίες που τα ακολουθούν.

Είμαι σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και θα σας ενημερώσω και πάλι.

Από Βρυξέλλες.

Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ