Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Δισκέτες ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!

Μόλις ήρθε το αρχείο για την πληρωμή συνταγών ΕΟΠΥΥ Δεκεμβρίου.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς μας...

...τη Δευτέρα 6/3.