Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)

Παρουσιάστηκε χθες σε συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υγείας το νέο νομοσχέδιο για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ). Το κομμάτι που μας αναφέρει είναι το άρθρο 5 και κάνει μια απλή αναφορά στα Φαρμακεία που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ. 

Είναι μια αρχή να εντάσσονται τα Φαρμακεία στη λογική της ΠΦΥ, αλλά υπάρχει πολύς δρόμος ακόμα ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες δράσεις και ενεργητική συμμετοχή. 

Δείτε το συγκεκριμένο άρθρο και όλο το Νομοσχέδιο:Άρθρο 05: - Κέντρα Υγείας:

"πάροχοι υπηρεσιών Π.Φ.Υ, καθώς και τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ φαρμακεία, συνιστούν το Τοπικό Δίκτυο Π.Φ.Υ. Οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ πάροχοι καθώς και τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ φαρμακεία, δύνανται να συμμετέχουν σε δράσεις προαγωγής υγείας και πρόληψης, υπό την εποπτεία της οικείας Δ.Υ.Πε"


ΝΣ ΠΦΥ.pdf Μέγεθος: 323 KB