Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

ΕΟΠΥΥ: Σύναψη σύμβασης με εταιρείες για ιατροτεχνολογικό υλικό!

Νέα ύλη μπορεί να ήρθε στα φαρμακεία μας από 1/1/17, αλλά - όπως φαίνεται στην πράξη - δεν θα είναι και αποκλειστική... Πριν από λίγες μέρες ο ΕΟΠΥΥ σύναψε συμβάσεις με πολλές ιδιωτικές εταιρείες (παρόχους) οι οποίες όπως φαίνεται και θα παράγουν και θα διαθέτουν τα υλικά αυτά (κατά το ρητό Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει). Έτσι λοιπόν τα φαρμακεία δεν θα αποτελούν το μόνο κανάλι διανομής όλων των υλικών.

Οι συμβάσεις αυτές αφορούν όλες τις κατηγορίες αναλώσιμων υλικών, δηλαδή διαιτητικά σκευάσματα, ακουστικά βαρυκοΐας, υγειονομικό και ιατροτεχνολογικό υλικό, ορθοπεδικές και αναπνευστικές συσκευές.

Δείτε παρακάτω την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ: