Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Ταμείο Στρατού: Λόγοι απόρριψης συνταγών

Από τη διεύθυνση υγειονομικού του ταμείου του Στρατού ενημερωθήκαμε με έγγραφο για τους λόγους που κάποιες συνταγές απορρίπτονται και ως εκ τούτου δεν αποζημιώνονται προς τα φαρμακεία.

Σε περιπτώσεις παρατυπιών, λαθών κλπ. οι συνταγές αυτές επιστρέφονται για διόρθωση και επανυποβολή.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε στο επίσημο έγγραφο τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες επιστρέφονται οι συνταγές: