Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

ΦΣ Πέλλας προς ΕΟΠΥΥ : Είναι 10 οι μέρες το διάστημα για την υποβολή ένστασης από τα φαρμακεία και όχι 3


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ν. ΠΕΛΛΑΣ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΕΔΕΣΣΑ
ΤΗΛ. 2381022569 FAX 2381022162
E-mail: fspellas@fspellas.gr  
                                                                                                                Έδεσσα 27-6-2017

Προς ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ Πέλλας 

Αρ. Πρωτ. 276

Θέμα : Προθεσμία παροχής στοιχείων και διευκρινήσεων από τα φαρμακεία προς τον ΕΟΠΥΥ

Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας σας αποστέλλω την μεταξύ μας υπογεγραμμένη «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» στην οποία ρητώς αναφέρεται ότι:


 «…Το Φαρμακείο όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υποχρεούται να παρέχει εγγράφως ή προφορικώς οποιαδήποτε στοιχεία ή διευκρινίσεις, που έχουν σχέση με τα προϊόντα που
παρείχε προς τους δικαιούχους του Οργανισμού. Η προθεσμία για την παροχή των στοιχείων ή/και διευκρινήσεων ορίζεται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ειδοποίησης του Φαρμακείου.»
Έτσι η ειδοποίηση από μέρους σας προς τα φαρμακεία μας: ότι ο ικανός χρόνος για την υποβολή ένστασης, ως προς τις περικοπές που εφαρμόσατε, είναι 3 ημέρες, αποτελεί μονομερής ενέργεια από μέρους σας η οποία καταστρατηγεί τους όρους της συναπτόμενης σύμβασης.
Παρακαλώ όπως προβείτε άμεσα σε διόρθωση δίνοντας τον αναγκαίο χρόνο αντίδρασης στα μέλη μας

                         Ο Πρόεδρος                                                                  Η ΓΓ


   Πάνος Ζαρογουλίδης                                                     Λαπίχου Καλλιόπη