Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Διορθωτικό δελτίο τιμών, για πρώτη φορά εκτός διατίμησης τα ΜΥΣΥΦΑ!

Αποτελεί πλέον ρουτίνα το γεγονός ότι τα δελτία τιμών καθημερινά... αλλάζουν πριν εφαρμοστούν και αφού έχουν ήδη δημοσιευθεί. Στο νέο Δελτίο Τιμών έχουν αφαιρεθεί όλα τα ΜΥΣΥΦΑ....

Κάτι που σημαίνει ότι......... παύει να ισχύει στα παραπάνω σκευάσματα η κρατική διατίμηση και οι εταιρείες είναι ελεύθερες να ορίζουν οι ίδιες τις χονδρικές τιμές, αλλά με την υποχρέωση να αναγράφεται σταθερή ενδεικτική προτεινόμενη λιανική τιμή, η οποία θα είναι η ισχύουσα τωρινή!

Βέβαια, από αυτή την απόφαση δεν πέσαμε και από τα... σύννεφα. Ήταν γνωστό και αναμενόμενο.

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ τ Β 1761/22-05-17 αναφέρει....."7. Έως την πρώτη εφαρμογή της τιμολόγησης πουπροβλέπεται στο παρόν άρθρο, τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. διατηρούν ως ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης και ως ανώτατη νοσοκομειακή τιμή, την αντίστοιχη τιμή που έλαβαν στο τελευταίο δελτίο τιμών που εκδόθηκε έως την δημοσίευση του ν.4472/2017. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του ΕΟΦ, η οποία εκδίδεται εντός ενός μηνός από την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας κατάλογος των ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. που εμπεριέχουν τις τιμές του τελευταίου δελτίου τιμών, "....

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση αυτή ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για μεγάλες αυξήσεις στα ΜΥΣΥΦΑ..... Ο ΠΦΣ έχει ήδη προβεί σε επιστολή διαμαρτυρίας αλλά ασφαλώς και δεν αρκεί μόνο αυτή...

Ευχαριστούμε θερμά την Europharmacy για την άμεση ενημέρωση....

Δείτε το νέο δελτίο τιμών εδώ.