Μια νέα πρόταση η οποία προβλέπει σταθερότητα και απεξάρτηση της τιμολόγησης των μη προστατευμένων σκευασμάτων από ξένες χώρες αναφοράς, επεξεργάζεται το Υπουργείο Υγείας, το τελευταίο διάστημα. Η εν λόγω πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αποτελεί μέρος μιας συνολικής μελέτης που έχουν εκπονήσει ο αναπληρωτής καθηγητής Πάνος Καναβός και η ερευνήτρια Anna – Maria Fontrier από το LSE, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κυριάκο Σουλιώτη (εδώ), αναμένεται να συζητηθεί και στις επικείμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής για τον Έλεγχο της Φαρμακευτικής Δαπάνης.
 
Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη πρόταση, προτείνεται σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο οι τιμές των γενοσήμων να συνεχίσουν να υπολογίζονται στη βάση μίας ποσοστιαίας απόκλισης από την τιμή του off-patent φαρμάκου αναφοράς, αλλά με ένα σταθερό και προβλέψιμο σύστημα ανακοστολόγισης.

 
Η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται εντός ενός απλοποιημένου συστήματος, ενώ οι θεράποντες γιατροί θα είναι σε θέση να υποδείξουν ένα συγκεκριμένο φάρμακο, ειδικά στην περίπτωση ασθενών με χρόνιες παθήσεις και καλά ελεγχόμενων ασθενών, μέσω μίας διαδικασίας  αιτιολογόγησης της επιλογής τους.

Όπως σημειώνει η πρόταση, μετά την απώλεια της αποκλειστικότητας της πατέντας, η τιμή ενός φαρμάκου θα μειώνεται κατά 50% κατά το πρώτο έτος και στη συνέχεια θα υφίσταται δύο διαδοχικές ετήσιες μειώσεις, μία κατά 20% κατά το δεύτερο έτος και μία κατά 25% κατά το τρίτο έτος. Από το τέταρτο έτος μετά την απώλεια της αποκλειστικότητας της πατέντας, το off-patent φάρμακο δεν θα επανακοστολογείται και συνεπώς θα διατηρεί την ίδια τιμή, προκειμένου να αποφευχθεί η απόσυρσή του από την αγορά. Βέβαια μιλάμε για συνολική απώλεια της τάξης του 70%! Μια μείωση διόλου ευκαταφρόνητη. 

Τα γενόσημα φάρμακα που εισέρχονται στην αγορά θα παίρνουν τιμή, ανά πάσα στιγμή, στο 80% της τιμής του αντίστοιχου φαρμάκου εκτός πατέντας, ενώ σε «κορεσμένες αγορές», δηλαδή σε θεραπευτικές κατηγορίες με μεγάλο αριθμό επιλογών σε γενόσημα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί μία περαιτέρω απόκλιση τιμής για τα νέα φάρμακα.

Όσον αφορά στην αποζημίωση των γενόσημων φαρμάκων, η προαναφερθείσα διαφορά μεταξύ της τιμής του off-patent επώνυμου φαρμάκου και του αντίστοιχου γενόσημου, θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνητρα για τη συνταγογράφηση και την επιλογή γενόσημων φαρμάκων συγκριτικά με τα off- patent φάρμακα σε όλα τα στάδια της αλυσίδας διανομής ως εξής:

- Μεταξύ των γιατρών, μέσω της αύξησης του αριθμού των επισκέψεων ασθενών που αποζημιώνονται από την κοινωνική ασφάλιση και μέσω της αναγνώρισης του δικαιώματος των γιατρών να συνταγογραφούν συγκεκριμένα φάρμακα (και όχι δραστική ουσία), μετά την επίτευξη του γενικού στόχου συνταγογράφησης που έχει τεθεί ή θα τεθεί (π.χ. 50%).

- Μεταξύ των φαρμακοποιών, μέσω της μείωσης των rebates

- Μεταξύ των ασθενών, μέσω της μείωσης της συμμετοχής των ασθενών στο κόστος των φαρμάκων. Οι ασθενείς θα εξακολουθήσουν να πληρώνουν τη διαφορά μεταξύ του επώνυμου φαρμάκου και του γενόσημου φαρμάκου, αν προτιμούν το επώνυμο συγκριτικά με το γενόσημο.

Με βάση το νέο, απλοποιημένο σύστημα, το κράτος θα αποζημιώνει τα γενόσημα φάρμακα σύμφωνα με το χαμηλότερο κόστος ημερήσιας θεραπείας, ενώ η προκύπτουσα διαφορά στην τιμή μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και της τιμής λιανικής πώλησης του φαρμάκου θα βαραίνει τον ασθενή. 

Ωστόσο, οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας θα είναι σε θέση να προτείνουν πρόσθετες μειώσεις τιμών για τα προϊόντα τους προκειμένου να διατηρήσουν τη συμμετοχή των ασθενών σε χαμηλά, ανταγωνιστικά επίπεδα. Επιπλέον, προτείνεται επίσης η προώθηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης ( η οποία σήμερα εφαρμόζεται για τα on-patent φάρμακα) μεταξύ των γενόσημων φαρμάκων. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι βιολογικοί παράγοντες θα παίρνουν τιμή χρησιμοποιώντας το σύστημα τιμολόγησης των on-patent φαρμάκων, ακόμη και μετά τη λήξη της πατέντας τους, ενώ οι τιμές των βιοισοδύναμων θα καθορίζονται στο 80% της τιμής των βιολογικών παραγόντων. 

πηγή: healthmag