Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Επιστολή ΦΣ Δράμας σχετικά με περικοπές σε αναλώσιμα

Κοινοποίηση: 
1 ΠΦΣ , 
2 Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Δράμας 13

ΘΕΜΑ:

«Αιτιολόγηση περικοπών δαπανών αναλωσιμων υλικών που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ κατά τον μήνα Ιανουάριο 2017»

Αξιότιμοι κύριοι,


Τις τελευταίες μέρες τα φαρμακεία που ανήκουν στη δύναμη του συλλόγου μας ενημερώνονται από την τοπική ΠΕΔY σχετικά με περικοπές στην εξόφληση παραπεμπτικών χορήγησης αναλώσιμου διαβητολογικού υλικού σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ κατά το μήνα Ιανουάριο, για τις οποίες επικαλούνται διάφορους λόγους.

Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα καταχώρησης παραπεμπτικών ήταν μόνο κατ’ όνομα ηλεκτρονικό κατά το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας αφού οι δεν μπορούσαν να εκδοθούν ηλεκτρονικά παραπεμπτικά από τους ιατρούς οπότε οι φαρμακοποιοί απλώς καταχωρούσαν τα χειρόγραφα παραπεμπτικά σε ένα σύστημα που δεν τους έδινε δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων των ασφαλισμένων. Στην αρχή της λειτουργίας του ΕΔΑΠΥ οι φαρμακοποιοί στάθηκαν υπεύθυνα αρωγοί στην προσπάθεια του ΕΟΠΥΥ να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες που παρέχει λειτουργώντας αμισθί ως δοκιμαστικοί χρήστες αποστέλλοντας καθημερινά αναφορές προβλημάτων λειτουργίας της πλατφόρμας και περιμένοντας υπομονετικά τις βελτιώσεις. Για την μη λειτουργία της πλατφόρμας δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη και για τις υπηρεσίες που παρείχαμε για την βελτίωση της δεν εισπράξαμε ούτε διεκδικήσαμε καμία ανταμοιβή.

Με την παρούσα επιστολή ζητάμε όποιες δαπάνες φαρμακείων του συλλόγου μας που κατέθεσαν εκ μέρους των ασφαλισμένων, αρνηθείτε για οποιονδήποτε λόγο να εξοφλήσετε, να γνωστοποιηθούν γραπτώς στα μέλη μας οι αιτίες περικοπής όπως και να επιστραφούν τα πρωτότυπα παραπεμπτικά, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια τα μέλη μας να διεκδικήσουν την αποζημίωση των υλικών που χορήγησαν από τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των παραπεμπτικών να μας γνωστοποιήσετε γραπτώς τους λόγους της άρνησης αυτής.

Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ράγιας Δημήτριος                  Γιώργος Ζουρνατζόγλου


-->