Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΔΑΠΥ: Πλέον με ενημέρωση εκκαθάρισης και πληρωμής

Το πολύπαθο ΔΑΠΥ που μας έχει αλλάξει τα φώτα από τον Γενάρη ενσωμάτωσε πλέον την ενημέρωση εκκαθάρισης και πληρωμής για να βλέπουμε την πορεία του κάθε φακέλου μας και αν έχει δρομολογηθεί η πληρωμή.

'Ετσι πατώντας στον αριθμό υποβολής της κάθε περιόδου (Δ123456) θα δείτε τις εξής εικόνες: