Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Νέα λίστα ΦΥΚ που χρειάζονται έγκριση Επιτροπής

Θέμα: «Σχετικά με φάρμακα που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους».
 
Σε συνέχεια της έκδοσης Θετικού Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (σχετικό 1) και με βάση τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3457/16.01.2014 (σχετικό 3), τα φάρμακα που θα εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία του Οργανισμού θα είναι τα κάτωθι:Θα τα βρίσκετε όπως πάντα στη μόνιμη σελίδα μας "ΦΥΚ-Φάρμακα ΕΟΠΥΥ"