Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΕΟΠΥΥ: «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ»

ΕΟΠΥΥ

ΜΑΡΟΥΣΙ 03/08/2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3/ οικ. 33508

Θέμα: «ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ»
Παρακαλούμε όπως από 10/8/2017, δεν παραλαμβάνετε αιτήματα ασφαλισμένων για αποζημίωση γυαλιών οράσεως χωρίς την επίδειξη των νέων γυαλιών.
Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός...


... έχει δικαίωμα δειγματοληπτικού ελέγχου των ασφαλισμένων που καταθέτουν ή έχουν ήδη καταθέσει δικαιολογητικά αγοράς γυαλιών οράσεως προς αποζημίωση
Ευχαριστούμε για την συνεργασία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤ. ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Επ. Καθηγητής

Πανεπιστημίου Πειραιώς