Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Ανάκληση παρτίδων Atarax sol και Atarax tabl

Προς όλους τους φαρμακοποιούς

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την ανάκληση των παρτίδων των  φαρ/κών ιδ/των :

α/α
Προϊόν
Παρτίδα
1
ATARAX oral sol 10 mg/5ml
483
2
ATARAX oral sol 10 mg/5ml
500
3
ATARAX oral sol 10 mg/5ml
501
4
ATARAX oral sol 10 mg/5ml
504
5
ATARAX f.c. tabs 25mg/tab
224550
6
ATARAX f.c. tabs 25mg/tab
225138
7
ATARAX f.c. tabs 25mg/tab
222900
8
ATARAX f.c. tabs 25mg/tab
216879
9
ATARAX f.c. tabs 25mg/tab
215345
          
  Ο λόγος της ανάκλησης δεν αφορά σε ποιοτικό πρόβλημα των προϊόντων, αλλά στο περιεχόμενο του κειμένου του ΦΟΧ, στο οποίο δεν ενσωματώθηκαν εγκεκριμένες τροποποιήσεις σχετικά με την ελάττωση της δοσολογίας, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Παρακαλούμε να ελέγξετε το απόθεμα σας και αν έχετε προμηθευτεί από εμάς, να μας επιστρέψετε τυχόν ποσότητα από τα παραπάνω είδη μέχρι και την Παρασκευή  15/09/2017.