Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Όσα πρέπει να ξέρετε για τις πλαστικές σακούλες από 1-1-2018

Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015.

Συνοπτικά:


 
  • αφορά τις συνηθισμένες λεπτές πλαστικές σακούλες μίας χρήσης των καταστημάτων λιανικής, όχι τις χοντρές μεταφοράς εμπορευμάτων, που άλλωστε απαγορεύεται να διατίθενται στο κοινό από τα καταστήματα λιανικής, ούτε τις πολύ λεπτές που συσκευάζουμε τρόφιμα
  • εξαιρούνται του τέλους οι βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/ λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς
  • Για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρών (μm), επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους, ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας 0,04€ (0,03+ΦΠΑ) από 1-1-18 και 0,09€ (0,07+ΦΠΑ) από το 2019. Άρα θέλει νέο τμήμα στην ταμειακή μας με ΦΠΑ 24% για να χτυπάμε ένα είδος (πχ σακούλες) σταθερά στην τιμή 0,04€
  • Oι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρά (μm), συμπεριλαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών ή τσαντών μεταφοράς με το ίδιο πάχος τοιχώματος, χρεώνονται από το κατάστημα όσο θέλουμε αρκεί να αναγράφεται στην απόδειξη και δεν αποδίδεται περιβαλλοντικό τέλος. Άρα πρέπει να το χτυπάμε στο κανονικό «Παραφάρμακα» 24% και όχι στο ίδιο τμήμα με το περιβαλλοντικό τέλος
  • μεγαλύτερου ππάχους των 70 ούτε χρεώνονται, ούτε υπόκεινται στο περιβαλλοντικό τέλος
  • Απαγορεύεται κάθε προωθητική ενέργεια εκ μέρους των εμπόρων που αναιρεί, αμέσως ή εμμέσως, τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο μέτρα. Η απαγόρευση προωθητικών ενεργειών δεν αποκλείει τη δωρεάν διάθεση επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών μεταφοράς στο πλαίσιο δράσεων συλλογής προς ανακύκλωση των λεπτών σακουλών μεταφοράς