Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ο ΕΟΠΥΥ ψάχνει φαρμακοποιούς και βοηθούς για 12 μήνες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΒΟΗΘΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους Φαρμακοποιούς και Βοηθούς Φαρμακοποιών σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με καθεστώς έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών των κατωτέρω Διευθύνσεων του Οργανισμού και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών:Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ