Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

Ανάλυση Δελτίου τιμών 2017 ΙΙ Panos Zarogoulidis

2868 Κωδικοί με μείωση τιμής


Το παρόν Δελτίο ισχύει: 

Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 2/1/2018. 
Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 22-01-2018. 
Για τα φαρμακεία από 22-02-2018.