Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

ΦΣΑ: Ενημέρωση για ληξιπρόθεσμα 3/1/18

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, ο ΕΟΠΥΥ κατέβαλε μόνο για τα μισά σχεδόν φαρμακεία ποσά για ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Μέσω του ΠΦΣ, ο ΕΟΠΥΥ μας απέστειλε λίστα με 1067 ονόματα φαρμακείων, για τα οποία προτίθεται να καταθέσει ποσά για ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά δεν έχει κάποια από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βρείτε το όνομα σας στον αλφαβητικό κατάλογο με εκκρεμότητες δικαιολογητικών για ληξιπρόθεσμα (θα την βρείτε στο www.fsa.gr κάτω από την παρούσα ενημέρωση), και δείτε στην δίπλα στήλη ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στον σύλλογο το συντομότερο δυνατόν.

Οι περιπτώσεις των δικαιολογητικών που ενδεχομένως χρειάζονται είναι δύο. Σας παραθέτουμε τις περιπτώσεις όπως αναφέρονται στην λίστα του ΕΟΠΥΥ με σχετική επεξήγηση :
1.- Φ.Ε. - Α.Ε. : στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσετε στον Σύλλογο Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα , με ημερομηνία λήξης, από 15/1/2018 και μετά.

2.- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ : στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομίσετε στον σύλλογο την Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου για την αποδοχή της έκπτωσης 3,5% (η οποία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και με το γνήσιο της Υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία), το πιστωτικό τιμολόγιο και Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα που να λήγει μετά τις 15/1/2018 και μετά.

Την υπεύθυνη δήλωση, θα την βρείτε στο www.fsa.gr (υπόδειγμα 1) και σε περίπτωση που το φαρμακείο έχει ανάκληση ή για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο, θα πρέπει να προσκομίσει μαζί και μία από τις άλλες δύο Υπεύθυνες δηλώσεις που θα βρεί ανηρτημένες (Υπόδειγμα 2 ή 3) ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες θα είναι και αυτές πρωτότυπες με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.

ΠΡΟΣΟΧΗ :
  • Μόνο η φορολογική και η ασφαλιστική δύναται να αποσταλεί με φαξ η email (grfsa@otenet.gr και φαξ 210 5220721) σημειώνοντας ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ στην αποστολή ότι αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές.
  • Η Υπεύθυνη δήλωση, θα είναι πρωτότυπη και ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ της υπογραφής από ΚΕΠ ή
Αστυνομία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ