Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Νέα τιμή αποζημίωσης για τον αεροθάλαμο εισπνοών aeolos

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα τιμή αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ του αεροθαλάμου εισπνοών aeolos είναι πλέον 24 ευρώ (από 14,10 που ίσχυε μέχρι πρόσφατα).

Η νέα αποζημιούμενη τιμή σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα προνομιακή τιμή κτήσης του το καθιστούν ως την πλέον συμφέρουσα επιλογή για τον φαρμακοποιό ακόμη και κατά την απουσία ηλεκτρονικής συνταγής.

Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η εταιρεία μας ,διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα ιατρικής ενημέρωσης με πανελλαδική κάλυψη , το οποίο επισκέπτεται καθημερινά παιδιάτρους & παιδό-πνευμονολόγους στους οποίους παρουσιάζει τα μοναδικά πλεονεκτήματα του aeolos.

Ο αεροθάλαμος εισπνοών aeolos αποτελεί για κάθε φαρμακοποιό την πλέον ολοκληρωμένη πρόταση συνδυάζοντας αξιοπιστία και άριστους οικονομικούς όρους.

Γραμμή εξυπηρέτησης φαρμακοποιών : 2310-611.070