Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018

Κατάλογος Φαρμάκων ΦΥΚ που χρειάζονται έγκριση Επιτροπής

Σε συνέχεια της έκδοσης των Θετικών Καταλόγων Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (σχετικό 1) και με βάση τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 3457/16.01.2014 (σχετικό 3) τα φάρμακα που θα εξετάζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης τους και αφορούν σε εκτέλεση συνταγών στα φαρμακεία του Οργανισμού θα είναι τα κάτωθι:

Δείτε τη λίστα:
Α/Α ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
1 ALDURAZYME LARONIDASE
2 BENLYSTA BELIMUMAB
3 BLINCYTO BLINATUMOMAB
4 BOTOX BOTULINUM TOXIN TYPE A
5 CAPRELSA VANDETANIB
6 CEHADO ALITRETINOIN
7 CERDELGA ELIGLUSTAT
8 CEREZYME IMIGLUCERASE
9 COTELLIC COBIMETINIB
10 CYRAMZA RAMUCIRUMAB
11 DAKLINZA DACLATASVIR
12 DYSPORT BOTULINUM TYPE A TOXIN HAEMAGLUTININ COMPLEX
13 ELAPRASE IDURSULFASE
14 EPCLUSA VELPATASVIR:SOFOSBUVIR
15 ERIVEDGE VISMODEGIB
16 ESBRIET PIRFENIDONE
17 EXVIERA DASABUVIR
18 EYLEA AFLIBERCEPT
19 FABRAZYME AGALSIDASE BETA
20 FORSTEO TERIPARATIDE
21 HARVONI SOFOSBUVIR, LEDIPASVIR
22 ILARIS CANAKINUMAB
23 IMBRUVICA IBRUTINIB
24 JAKAVI RUXOLITINIB
25 JETREA OCRIPLASMIN
26 KEYTRUDA PEMBROLIZUMAB
27 KUVAN SAPROPTERIN DIHYDROCHLORIDE
28 LENVIMA LENVATINIB MESILATE
29 LUCENTIS RANIBIZUMAB
30 LYNPARZA OLAPARIB
31 MACUGEN PEGAPTANIB SODIUM
32 MEKINIST TRAMETINIB
33 MYOZYME ALGLUCOSIDASE ALFA
34 NEUROBLOC BOTULINUM TOXIN TYPE B
35 OFEV NINTEDANIB
36 OLYSIO SIMEPREVIR
37 OPDIVO NIVOLUMAB
38 OZURDEX DEXAMETHAZONE
39 PRALUENT ALIROCUMAB
40 RAXONE IDEBENONE
41 REMODULIN TREPROSTINIL
42 REPATHA EVOLOCUMAB
43 REPLAGAL AGALSIDASE ALFA
44 SOVALDI SOFOSBUVIR
45 SPINRAZA NUSINERSEN
46 SYLVANT SILTUXIMAB
47 SYNAGIS PALIVIZUMAB
48 TAFINLAR DABRAFENIB
49 TAGRISSO OSIMERTINIB
50 VENCLYXTO VENETOCLAX
51 VICTRELIS BOCEPREVIR
52 VIEKIRAX RITONAVIR, PARITAPREVIR, OMBITASVIR
53 VISUDYNE VERTEPORFIN
54 VPRIV VELAGLUCERASE ALFA
55 XOFIGO RADIUM (223RA) DICHLORIDE
56 XTANDI ENZALUTAMIDE
57 YERVOY IPILIMUMAB
58 ZAVESCA MIGLUSTAT
59 ZELBORAF VEMURAFENIB
60 ZEPATIER GRAZOPREVIR:ELBASVIR
61 ZYDELIG IDELALISIB
62 ZYTIGA ABIRATERONE

  

Επισημαίνεται ότι τα φάρμακα για την ηπατίτιδα C του ανωτέρω πίνακα θα εξακολουθήσουν να εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους Αθήνας.

Επίσης το SPINRAZA θα εξετάζεται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού
Κόστους της Αθήνας.


Επιπρόσθετα, εξετάζονται από την Επιτροπή Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους της Αθήνας τα ραδιοφάρμακα, φάρμακα εξωτερικού που αφορούν σε ατομικές παραγγελίες ή έκτακτες εισαγωγές και όσα αφορούν στις διατάξεις της Υ.Α. 82961 (ΦΕΚ 2219 Β’/09.09.2013) σχετικά με αποζημίωση φαρμάκων που εισάγονται με έκτακτες διαδικασίες από τον ΕΟΦ και το ΙΦΕΤ έως την οριστική αξιολόγηση τους από την αρμόδια επιτροπή ή τη λήξη της ενδεδειγμένης περιόδου θεραπείας.

Οι περιπτώσεις που εξετάζονται από τις Επιτροπές Φαρμάκων Εξωτερικού και Υψηλού Κόστους μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω επιτροπές δεν είναι εκ του νόμου αρμόδιες να εξετάζουν
περιπτώσεις εκτός ενδείξεων συνταγογράφησης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/οικ.Γ.Υ. 154/29-02-2012 (ΦΕΚ 545/Β΄/01-03-2012) η οποία κοινοποιήθηκε με το 16217/09-04-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με την οποία αρμόδια είναι ειδική Επιτροπή του ΕΟΦ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς