Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα Crestor δίχως ενημέρωση από την ΗΔΙΚΑ

Μετά από ενημέρωση που είχαμε από το Programma Farmakeiou Euromedica, υποβλήθηκε ερώτημα στην ΗΔΙΚΑ η οποία επιβεβαίωσε τις αλλαγές ένδειξης γενοσήμου για το Crestor (Rosuvastatin) και έχει αποσταλεί ήδη νέο αρχείο για την ενημέρωση που θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αναφορικά με ότι εκτελείται από το API τα πάντα είναι ΟΚ αφού αντλούνται απευθείας από το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! στις χειρόγραφες εκτελέσεις φαρμάκων που αφορούν τα crestor και τις συμμετοχές των


...ασφαλισμένων διότι προκύπτουν σημαντικές επιβαρύνσεις στον υπολογισμό της συμμετοχής τους!

Η επιβάρυνση του ασφαλισμένου δεν περιορίζεται στο 50% της διαφοράς Λιανική ΤΙμη- Ασφαλιστική Τιμή αλλά πλέον τον ασφαλισμένο βαρύνει το 100% της διαφοράς αφού πλέον κυκλοφορούν φθηνότερα γενόσημα


Farmakopoioi