Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΕΟΠΥΥ: Εντός του Μαΐου τα τελευταία ληξιπρόθεσμα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία συγκέντρωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τα μέλη σας θα πρέπει να ξεκινήσει με το πέρας της πληρωμής λογαριασμών συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μηνός Φεβρουαρίου 2018 από το Τ.Ε.Ε.Σ. (ΚΜΕΣ). 

Την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου θα αποσταλούν προς τους αντίστοιχους Φαρμακευτικούς Συλλόγους καταστάσεις με τα ονόματα των δικαιούχων φαρμακοποιών...

... και θα πρέπει να ζητηθούν ενημερότητες με ημερομηνία λήξης μέχρι τέλους Μαΐου. 


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις κληρονομικών φαρμακείων καθώς και φαρμακείων τα οποία έχουν αλλάξει μορφή τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και συνεργασίας με το Οικονομικό Τμήμα του Οργανισμού. 

 Η Προϊσταμένη Δ/νσης Φαρμάκου