Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Παράταση και στις υποβολές κάποιων κατηγοριών αναλωσίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ EΔΑΠΥ ΜΗΝΩΝ 03ος & 04ος 2018

Σας ενημερώνουμε, ότι δυνάμει της υπ’ αριθ.639/Συν.467/16.05.2018 (ΑΔΑ: 60ΖΣΟΞ7Μ-5Ε3) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου) των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για τις κάτωθι κατηγορίες Συμβάσεων:


 

  • 00216 Περιτοναϊκή κάθαρση
  • 00217 Περιτοναϊκή κάθαρση –Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι
  • 00210 Παροχής Υγειονομικού Υλικού (C.02-Π.Υ.Υ.-01)
  • 00213 Παροχής Υγειονομικού Υλικού (C.02-Π.Υ.Υ.-01)- Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι
  • 00211 Ακουστικών Βαρηκοΐας / Ορθοπεδικών / Αναπνευστικών Συσκευών (C.05-Π.ΟΡ.ΑΝ.ΣΥ_ΕΙ-01)
  • 00214 Ακουστικών Βαρηκοΐας / Ορθοπεδικών / Αναπνευστικών Συσκευών (C.05-Π.ΟΡ.ΑΝ.ΣΥ_ΕΙ-01- Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι
  • 00212 Σκευασμάτων Διαιτητικών Τροφίμων (C.04-Σ.Δ.Τ.-01)
  • 00215 Σκευασμάτων Διαιτητικών Τροφίμων (C.04-Σ.Δ.Τ.-01)- Ευρωπαίοι Ασφαλισμένοι
για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2018 έως και τις 31/05/2018, ημέρα Πέμπτη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ