Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση Lilly για διακοπή κυκλοφορίας φαρμακευτικών σκευασμάτων

2 Μαϊου 2018

Προς: Φαρμακεία, Συνεταιρισμούς & Φαρμακαποθήκες, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Νοσοκομείων, Παραρτημάτων ΕΟΠΥΥ, Ενόπλων Δυνάμεων & Ιδιωτικών Κλινικών 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την οριστική διακοπή κυκλοφορίας του προϊόντος Ceclor 125mg/5ml από την Ελληνική αγορά (cefaclor monohydrate). 

Εξακολουθούν να κυκλοφορούν κανονικά τα σκευάσματα Ceclor 250mg/5ml & Ceclor 375mg/5ml. 

Σας υπενθυμίζουμε επίσης:


  • τη διακοπή κυκλοφορίας της μορφής ADAFERIN CREAM 0,1% W/W TUB x 30G. της εταιρείας Galderma. Εναλλακτικό σκεύασμα ADAFERIN GEL.EXT.US 0,1% W/W TUBx30 G. 
  • την έλλειψη των Φαρμακευτικων Προϊόντων της εταιρείας Galderma, EPIDUO GEL.EXT.US (0,1+2,5)% W/W BTx1 PUMP x30 G και ΟRACEA MOD.R.CA.H 40MG/CAP BTx28 CAPS MG/CAP.  Η αιτία της έλλειψης είναι η αδυναμία τροφοδοσίας από το εξωτερικό με εκτιμώμενο διάστημα για το μεν EPIDUO έως και τα μέσα Μαϊου 2018, για το δε ORACEA έως και τέλος Ιουνίου 2018. 
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.